Zwrot

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.
  2. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta nie obowiązuje w przypadku:
    A) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;                                             B) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;                                                                     C) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; D) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; E) umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji.
  3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta (Konsumenta) lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
  4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone: pisemnie na adres: Dolce Vita, Ul. Wańkowicza 52/10, 54-622 Wrocław lub elektronicznie poprzez przesłanie wiadomości e-mail (załączając skan podpisanego oświadczenia o odstąpieniu umowy) na adres: biuro@e-dolce-vita.pl
  5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży uważa się ją za niezawartą.
  6. Dolce Vita ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie Internetowym).
  7. Klient ma obowiązek niezwłocznie zwrócić produkt w nieużywanym i pełnowartościowym stanie. Bezpośrednie koszty odesłania produktu ponosi Klient, zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy. Prosimy o staranne zabezpieczenie produktu do wysyłki.
  8. Zwrot środków następuje na numer rachunku bankowego, wskazany przez Klienta