POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) – zwanego dalej rozporządzeniem ogólnym, informujemy że:
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego e-Dolce –Vita.pl jest firma Dolce Vita Ewelina Bednarska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9281745015, REGON 080350261, z siedzibą: ul. Wańkowicza 52/10, 54-622 Wrocław, adres poczty elektronicznej: biuro@e-dolce-vita.pl.
Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług, z jakich korzysta dana osoba.  Celem przetwarzania Pani / Pana danych osobowych może być rezerwacja terminu szkolenia, zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu, zalogowania się w sklepie internetowych, zawarcia i realizacji umowy kupna/sprzedaży, w tym wysyłka produktów oraz marketing produktów/ usług Administratora. Jeżeli Klient Serwisu Internetowego nie wyrazi zgody na otrzymywanie drogą mailową informacji handlowych, Administrator nie będzie w tym zakresie przetwarzał jego danych osobowych.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz usunięcia.
Powierzenie danych osobowych
Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług, z jakich korzysta Klient. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z DOLCE VITA, w zakresie niezbędnym dla realizacji usługi.
Odbiorcami Pani / Pana danych mogą stać się:
– firma świadcząca usługi kurierskie w przypadku osób, które korzystają z usług dostawy produktu/ w zakresie niezbędnym do należytego wykonania usługi dostawy;
– podmioty obsługujące płatności elektroniczne
– biuro rachunkowe świadczące dla DOLCE VITA usługi księgowe
– instytucje upoważnione z mocy prawa w zakresie i w celach wynikających z przepisów prawa

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych.

Kontakt w sprawie danych osobowych
Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:
1. Poprzez formularz kontaktowy
2. Wiadomości e-mail na adres: biuro@e-dolce-vita.pl
3. Listownie na adres siedziby: Ul. Wańkowicza 52/10, 54-622 Wrocław